Статут

 СТАТУТ

ШПОЛЯНСЬКОІ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

2 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. ШПОЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі — спеціальна школа-інтернат) — це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів для дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які відстають у розвитку і потребують інтенсивної педагогічної корекції.
 2. Спеціальну школу-інтернат створено відповідно до рішення Шполянської райдержадміністрації від 10.97 № 441, зареєстровано у Шполянській районній              державній                       адміністрації    26.08.2003, №10201200000000172. Статут перереєстровується у зв’язку із внесенням змін та приведенням тексту статуту відповідно до чинного законодавства.
 3. Спеціальна школа-інтернат за змістом реабілітаційних заходів належить до закладів психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.
 4. Засновником спеціальної школи — інтернату є Черкаська обласна рада (далі — Засновник). Методичне керівництво з галузевого управління здійснює Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Управління).
 5. У спеціальній школі — інтернаті визначена українська мова навчання.
 6. Школа-інтернат є двохступеневою:

I   ступінь — початкова школа з тривалістю навчання 4-5 років(підготовчий клас, 1-4 кл.);

II ступінь — основна школа з тривалістю навчання 5 років (5-9 кл.).

 1. Випускники спеціальної школи-інтернату одержують документи про
  освіту встановленого зразка.
 2. Повна назва спеціальної школи-інтернату: ШПОЛЯНСЬКА
  СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Скорочена назва — ШПОЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗОШІ І-ІІ ступенів ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

9. Місцезнаходження спеціальної школи-інтернату: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. 40-річчя Перемоги, 1.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ.

ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 1. Спеціальна школа-інтернат — загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвивальну роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умови проживання та утримання за рахунок держави.
 2. Головними завданнями спеціальної школи-інтернату є:

1) забезпечення прав дітей, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою, медичною реабілітацією;

2)  розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально
адаптованої особистості;

3)    сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

4) сприяння фізичному і психологічному розвитку дітей;

5)    забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням
стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

6) здійснення соціально-педагогічного патронату:

7)  надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-
виховній, корекційно-розвивальній роботі.

 1. Діяльність спеціальної школи- інтернату будується на таких принципах:

1) колективної спрямованості;

2)  гуманізму, демократії, доступності і рівності можливостей для кожної дитини в повній реалізації її здібностей;

3)   пріоритетності загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами;

4) органічного зв’язку з національною культурою, історією, традиціями;

5)    незалежності школи-інтернату від політичних, громадських і релігійних організацій;

6) світського та наукового характеру освіти;

7) диференційованого підходу в корекційному навчанні і вихованні;

8) поєднанні державного управління з громадським самоуправлінням.

 1. Спеціальна школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1)   реалізацію головних завдань, визначених чинним законодавством України;

2) безпечні умови освітньої, корекційно-відновлювальної діяльності;

3) дотримання державних стандартів освіти;

4)  дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої,  наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

5) дотримання фінансової дисципліни.

 1. Спеціальна школа-інтернат може мати у своєму складі дошкільні групи, класи з поглибленим вивченням предметів.
 2. За бажанням батьків діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, можуть лише навчатися у спеціальній школі-інтернаті без проживання у ній.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ВИХОВАНЦЯМИ
 1. Комплектування спеціальної школи-інтернату учнями здійснюється Управлінням. Направлення дітей до спеціальної школи-інтернату здійснюється за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють) на підставі висновків обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
 2. Зарахування учнів до спеціальної школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року згідно з наказом директора на підставі таких документів.
 3. Для дітей з сімей:

1) направлення Управління;

2) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

3) копії свідоцтва про народження дитини;

4) висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації;

5)  особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

6)   довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф.№026/о);

7)  витяг з «Історії розвитку дитини» (ф.№112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

8) копії «Карти профілактичних щеплень» (ф.№063/о);

9) довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

10) ідентифікаційного коду;

11) довідки про стан сім’ї.

 1. Документи, необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
 2. Направлення дітей до спеціальної школи-інтернату здійснюється за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до медичних показань і протипоказань.
 3. До спеціальної школи-інтернату зараховуються діти 6 (7) років з уповільненим темпом психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку.
 4. До підготовчого класу спеціальної школи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.
 5. До 1-го класу спеціальної школи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту.

У разі, коли висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату розпочинають навчання не з підготовчого, а з 1-го класу, строк навчання в школі І ступеня зменшується на один рік.

 1. При зарахуванні дітей до спеціальної школи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1- 2 роки.
 2. У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) спеціальної школи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).